top of page

Mad er medicin

WCH-Denmark ønsker at fremme forståelsen af, at traditionel varieret kost bidrager til sundhed og forebyggelse af sygdom. Mange vitaminer og mineraler, der opnås gennem fødevarer, er vigtige for immunforsvaret. Når det gælder fødevarer, er det vigtigt at overveje hvorledes fødevarerne er produceret og behandlet. Nogle frugter er sprøjtet med kunstig ”indpakning”, hvis indhold er af skadelig eller blot af uvis betydning for helbredet og f. eks fertiliteten. Mange af disse frugter og grøntsager kan rengøres eller skrælles, imidlertid sidder mange gode vitaminer netop i skallen. At købe sine fødevarer i små lokale landbrug vil alt andet lige øge sandsynligheden for at forarbejdning og indpakning ikke er usund for helbredet. En egen køkkenhave vil give den ultimative kontrol.
 

WCH-Danmark ønsker at hjælpe vores medmennesker til gennem sund skepsis, at tage ansvar for eget helbred ved at sætte spørgsmålstegn ved den behandling man tilbydes uanset om ens læge er udbyder af traditionel vestlig medicin eller alternativ behandler, der tilbyder kosttilskud eller homøopatisk medicin, hvis indhold er uklart.

Der er nogle grundprincipper i denne sunde skepsis.

Det er godt at spørge sig selv og behandleren.

  • Hvilken viden og forskning ligger til grund for anbefaling og valget af behandling?

  • Hvad sker der, hvis jeg takker nej til behandlingen?

  • Er der tale om ny patenteret (som regel meget dyrt) eller dårligt undersøgt medicin, så vær skeptisk. Produktinformationer om bivirkninger kan stort set altid findes på nettet og læses inden køb af ordineret medicin. Spørg eventuelt andre behandlere.

  • Modtager lægen betaling for hver enhed der udskrives eller for hver vaccine, der injiceres?

  • Hvad er rationalet for at give flere vacciner i samme konsultation?

  • Vær skeptisk når indtagelsen af medicinen roses til skyerne uden balanceret dokumentation og information om bivirkninger.

På trods af, at det er velkendt og indlysende at økonomiske interessekonflikter kan påvirke en læges valg af behandling til sin patient, og at dette på længere sigt og i større skala kan skade tilliden til lægestanden, så florerer denne interessekonflikt i tilgangen til patientbehandling i stor stil mange steder i verden. I et nyt studie af Sayed et al fra marts 2024, undersøgte forfatterne hvor ofte læger blev betalt for at fremme eller udskrive visse præparater (1).
 

I årene fra 2013 til 2022 blev der foretaget mere end 85 millioner betalinger med en total værdi af 12,23 billioner dollars fra industrien til 57,1% af den undersøgte lægegruppe. 93,8 % af disse betalinger var forbundet med et bestemt præparat. Ortopædkirurger modtog den største andel af disse beløb efterfulgt af neurologer, psykiatere og kardiologer. De specialer, som modtog de laveste beløb, var børne – og traumekirurger.
 

Følgende 3 præparater var forbundet med de højeste beløb: Xarelto (blodfortyndende behandling), Eliquis (forebyggelse af blodpropper) og Humira (behandling af gigt).
 

En del medicinsk udstyr var tillige koblet til betalinger fra industrien. Undersøgelsen af Sayed et al omfattede kun betalinger til læger, men der foregår også betalinger til sygeplejersker, assistenter, hospitals- og klinik indkøbere og indkøbsforeninger. Denne form for korruption foregår også på statsligt niveau i sundhedsmyndigheder og på universiteter. Stater og lande med store skattebeløb (højt skattetryk) til rådighed kombineret med offentlig sygesikring vil være attraktive for den farmaceutiske industri og medicinske udstyrsproducenter (f. eks. PCR-testproducenter) at få indflydelse på, idet der er store indtjeningsmuligheder ved påvirkning af myndigheder, politikere og læger.
 

Peter Gøtzsche, tidligere grundlægger af Nordic Cochrane Institute, forklarer i juni 2023 (2) hvorfor medicin er den tredje hyppigste dødsårsag. Han forklarer hvordan Big Pharma har korrumperet vores sundhed og hvorfor vi ikke kan stole på vores sundhedsmyndigheder. Han forklarer også hvad man selv kan gøre for at undgå medicinspiralen. Hans bedste råd til patienterne er ikke at lade deres læge tage beslutninger for dem, derimod at tage så lidt medicin som muligt og hvis lægen udskriver medicin, altid sætte sig grundigt ind i virkninger og bivirkninger ved medicinen inden turen går til apoteket.
 

Hvis medicin skal undgås, må forebyggelse gennem sund levevis opprioriteres.
 

Vi ønsker at fokusere på og videreformidle viden om fødevarer og sund levevis, som styrker immunforsvaret og har en god indvirkning på helbredet. Der findes en lang række fødevarer og kosttilskud, som forebygger sygdom. Derfor lancerer vi en ”Mad er medicin” kampagne.
 

Vi vil fremover løbende komme med blogindlæg om fødevarer og planter, som har dokumenteret positiv effekt på helbredet. 

Gå til fanen blogindlæg elller følg dette link:

https://www.wch-denmark.org/post/nattokinase?referral=business-feed

I WCH-Denmark er vi uafhængige af økonomiske interesser fra industrien. Vores informationer er udelukkende baseret på frivillige bidrag.

 
af Jeanne Rungby, speciallæge

 

Kilder: 

1. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2816900

2. https://www.scientificfreedom.dk/wp-content/uploads/2023/06/2023-Gotzsche-Our-medicines-are-the-third-leading-cause-of-death.pdf

bottom of page