top of page

Informeret Samtykke 

Brev fra World Council for Health Denmark
 

Vi er glade for at meddele, at WCH Denmark har sendt et vigtigt brev ud til alle sundhedsprofessionelle og personer involveret i Covid-19-vaccinationsprocessen. Dette brev understreger betydningen af informeret samtykke i forbindelse med Covid-19-vaccinationer og indeholder retningslinjer og anbefalinger til at sikre, at den informerede samtykkeproces følges nøje.

Ved at sikre, at enhver person, der modtager en Covid-19-vaccine, får tilstrækkelig og nøjagtig information om vaccinens formål, risici, fordele kan vi sikre, at folk træffer velinformerede beslutninger om deres sundhed.

Vi opfordrer alle sundhedsprofessionelle til at læse dette brev grundigt og implementere dets retningslinjer i deres praksis. Ved at arbejde sammen kan vi sikre, at vores samfund får den nødvendige information til at navigere sikkert gennem Covid-19-pandemien.

bottom of page