top of page
Søg
  • jearungby

Suverænitetsafgivelse bag lukkede døre.
WHO styres af ikke folkevalgte personer med diplomatisk immunitet, dvs. personer, der drager fordel af ansvarsfrihed i forhold til beslutninger, der potentielt kan være skadelige for mennesker. Som et eksempel herpå kan nævnes Søren Brostrøm, vores tidl. Direktør for Sundhedsstyrelsen, der nu siden 2021 har været medlem af WHO’s globale bestyrelse.

Søren Brostrøm har desuden siden 1. august 2023 siddet i ledelsesteamet under den etiopiske generaldirektør, Tedros Adhanom Ghebreyesos, der har været under anklage for folkemord i sit hjemland. Det påstås på Statens Seruminstituts hjemmeside at Søren Brostrøm repræsenterer Danmark.

Skal man ikke vælges af folket til en sådan værdig stilling? Er det ikke snarere sådan, at han repræsenterer disse globale interessenter i WHO, der betaler hans løn?

 

WHO er således et redskab, kontrolleret af unavngivne, ikke folkevalgte, meget rige personer, der ønsker global kontrol.

Ca. 84% af WHO’s midler stammer fra private fonde og virksomheder, som Bill og Melinda Gates Foundation og Pharma industrien mens 16% støttes af medlemslandene.

Hvorfor betaler vi overhovedet til WHO? Der er jo reelt tale om særbehandling og konkurrenceforvridning.

Skal de, som tjener billioner på hastegodkendte såkaldte vacciner, have lov at definere, hvornår der er en pandemi? Det kunne potentielt også dreje sig om en anden påstået ”One Health” krise, herunder en til lejligheden opfundet klimakrise.

De samme interessenter har stor indflydelse på hvad der skrives og siges i de almindelige medier.

Hvor blev monopoltilsynet af?

Og har vi overhovedet noget demokrati i Danmark?

Sidst i maj 2024 skal der tages stilling til en ”opdatering” af WHO’s internationale aftaler. Her er der planer om at ændre WHO’s rolle fra at være en vejledende NGO til at være en global kontrollerende NGO med overnationale magtbeføjelser i medlemslandene. Samtidig vil WHO fjerne en passus om, at menneskerettighederne skal respekteres til enhver tid.

Der er heldigvis en del lande, som allerede har meldt sig ud af det foretagende.

 

I Danmark forhandles vores suverænitet lige nu bag lukkede døre af Sophie Løhde uden offentlig debat.

 

Det følgende afsnit er skrevet af dr. Meryl Nass, frit oversat.

 

WHO's Generaldirektør er ved at blive diktator for verdenssundheden, medmindre vi stopper ham!

De 194 medlemslande i WHO skal i maj stemme om to dokumenter, der vil overføre hidtil usete beføjelser til WHO.

Her er hvad der sker:

Der er foreslået en ny Pandemi-traktat, der vil legalisere verdensomspændende brug af eksperimentelle, ansvarsfri vacciner, pålægge sundhedscensur og meget mere.

Der er blevet foreslået store ændringer i de Internationale Sundhedsaftaler, som vil give WHO beføjelse til at pålægge verdensomspændende nedlukninger, vaccinekrav og meget mere blot ved ganske få tilfælde af mulige nye vira eller bakterier.

Hvis enten den ene eller den anden vedtages, vil det være et massivt angreb på vores borgerrettigheder, forfatninger og vores nationale suverænitet og individuelle autonomi.

• ​​Nationer vil blive tvunget til at vedtage love for at tillade brug af ikke-regulerede, hurtigt producerede og ansvarsfrie vacciner til fremtidige pandemier.

• ​​WHO vil kunne pålægge globale vaccinekrav, nedlukninger, karantæner og grænseafspærringer.

• ​​WHO's Generaldirektør (som ikke er læge) vil blive din læge ogbeslutte hvilke behandlinger du vil få, hvilke der vil være begrænsede, og hvilke oplysninger du og din læge vil få lov til at se.

• ​​WHO vil kræve, at nationer overvåger deres borgeres online-aktiviteter og censurerer al information, der ikke er i overensstemmelse med WHO's sundhedsfortællinger.

• ​​WHO er i gang med at opbygge et biologisk krigsførelsesbibliotek: Dette kræver, at nationer deler "potentielle pandemipatogener" (dvs. biologiske krigsførelsesmidler), afkoder deres genom i ”gain of function” laboratorier og lægger deres sekvenser online i offentlige databaser - næsten garanterende laboratorieudslip og hermed fremmes flere laboratorieskabte pandemier.

• ​​WHO forhandler om store ændringer af de Internationale Sundhedsaftaler i hemmelighed, og vi kan måske ikke finde ud af, hvad der er i dem, før de er vedtaget. Hvorfor er de hemmelige?

• ​​WHO har fjernet respekt for menneskerettigheder i ændringsforslagene til de nye Internationale Sundhedsbestemmelser. WHO mener, at vores grundlæggende menneskerettigheder er til forhandling!

• ​​Den foreslåede traktat giver WHO en blankocheck til at bruge på pandemiberedskab. Hvor meget vil det koste? Ingen siger det, men et skøn tyder på, at WHO's budget kunne stige fra 4 til 30 milliarder dollars om året eller mere.

• ​​WHO har til hensigt at tvinge overholdelse af aftalerne igennem. Nationale IHR-myndigheder i hvert land skal samarbejde med WHO's overholdelsesudvalg og implementeringsudvalg for at håndhæve overholdelse, og de 2 dokumenter vil være bindende for hvert land. Her taler vi om suverænitetsafgivelse.

• ​​Hvornår træder alt dette i kraft? Traktaten vil træde i kraft for lande, der ratificerer den, efter en måned, hvilket kan være så tidligt som juli 2024. Ændringerne vil træde i kraft 12 måneder efter vedtagelse, eller slutningen af maj 2025, hvis de vedtages.

 

Af Meryl Nass fra Door to Freedom og Sovereignty Coalition, som  har meget mere information om, hvad der sker, og giver opdaterede advarsler om, hvordan du kan handle for at stoppe dette! Kilde: www.doortofreedom.org

 

528 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page