top of page
Søg
  • jearungby

Spørgsmål til Sundhedsministeren om DNA forurening af vaccinerne
Af Jeanne A. Rungby, speciallæge.


Det drejer sig om bekymringer vedrørende forureningen af Covid19-vacinerne med DNA.


I første åbne brev blev en række bekymringer udtrykt og spørgsmål stillet.


Pfizer skiftede fra proces 1 til proces 2 efter den betingede godkendelse blev givet til massefremstilling af Pfizers Covid19-vaccine.

Pfizers egne tal viste signifikant flere bivirkninger forbundet med proces 2 sammenlignet med proces 1. Der er en bekymring for at den fremstillingsproces, proces 2, der er anvendt til fremstilling af Pfizers vaccine, ikke har gennemgået regelret god fremstillingspraksis GMP og efterfølgende, at myndighederne ikke har sikret den nødvendige gode regulatoriske praksis (GRP) inden, at disse vacciner blev givet til den danske befolkning og resten af verden. Ministeren forsikrer om at nødvendig GMP er udført, men det modsiges af EMA. Læs mere i brevet.


Uafhængige forskere har fundet at Pfizers og Modernas vacciner er kontamineret med genmodificerede plasmid DNA fra antibiotikaresistente e-colibakterier.

Disse DNA bør ikke være i vaccinen, da de kan udgøre en risiko for integration i det humane genom. Ministeren svarer at maksimumværdier for indhold af DNA fastsat i firserne ikke er overskredet. Problemet med disse maksimumværdier, er tilsyneladende baseret forældede maksimumværdier for nøgen DNA i lægemidler. Disse gældende værdier, fastsat af WHO, tager ikke højde for at indholdet er pakket i lipid nano partikler (LNP).


Pfizers vacciner er tilsat gensekvenser fra SV40, som potentielt kan fremme udviklingen af cancer.

Ministeren svarer at der er tale om et lille ubetydeligt udsnit af SV40 virus, ikke hele virus og at det (udsnittet) derfor ikke er farligt. Argumentet i svaret demonstrerer manglende viden om betydningen af fundet. Dette SV40-udsnit anvendes i genterapi med det formål at trække DNA helt ind i cellekerner. Jeg er derfor ikke beroliget af ministerens svar, snarere mere bekymret, idet der herved er en potentiel risiko for udvikling af cancer. Læs mere i brevet.


DNA-rester vil potentielt medføre ændringer i det menneskelige genom, som kan nedarves til næste generation. 

Ministeren skriver, at det er usandsynligt og hypotetisk at dette skulle ske. Men ministeren fremlægger ikke studier fra hverken Pfizer eller myndighedslaboratorier, som viser at de foreskrevne integrationsstudier er foretaget til underbygning af ministerens svar. Det er en reel bekymring om disse DNA i forbindelse med LNP kan påvirke kimcellerne (æg og sperm) og dermed påvirke næste generation i negativ retning. I brevet fremlægges forskning, der underbygger min bekymring.


Pfizer har undladt at deklarere SV40 til de regulatoriske myndigheder.

Ministeren bekræfter, at der er fundet et ”udsnit” af SV40 i vaccinerne (Pfizer) – efter at EMA har stillet opklarende spørgsmål til Pfizer. Man må tolke det sådan, at lægemiddelstyrelsen ikke kendte til delsekvensen af SV40 i vaccinerne, da de blev givet til befolkningen. Delsekvenserne kunne således ej heller være en del af det informerede samtykke. Mit spørgsmål er om denne undladelse ikke skal have både juridiske og økonomiske konsekvenser for Pfizer.


Det er muligt at identificere det vaccinespecifikke 2P-spikeprotein i blodbanen.

Hvis fagfællebedømt forskning har givet begrundet mistanke om eller påvist, at spikeproteinet har en direkte eller indirekte skadelig effekt på kroppens væv, da er det ikke acceptabelt at fortsætte immunisering, som baserer sig på, at kroppens egne celler producerer dette, artsfremmede protein på ubestemt tid. Ministeren svarer at man ikke er bekendt med at spikeproteinet skulle være forbundet med bivirkninger. Der gives i modsvaret en række dokumenterede sammenhænge mellem spikeproteinet og flere lidelser, som er indberettet som bivirkninger, hvorfor ministeren bør stoppe disse vacciner indtil alle aspekter er blevet grundigt undersøgt.


Plasmid-DNA kodende for antibiotikaresistens kan optages af tarmens e-coli, der deler sig hurtigt. Dette ændrer tarmens Micro biom. De udgør hermed en betydelig smittefare for resten af jordens levende væsener gennem afføringen.

Ministeren svarer at det ikke er sandsynligt at mRNA-vaccinerne kan medføre antibiotikaresistens eller andre ændringer i bakterier, som findes i vores tarmsystem og i miljøet. Der er uafhængige forskere, som er af en anden holdning. Det ville være ønskeligt, hvis ministeren kan fremlægge de undersøgelser, der gør at vi ikke behøver at bekymre os om dette.


Der er klar kausalitet mellem vaccinerne og overdødeligheden postuleret af Rancourt et al,. Som har undersøgt overdødeligheden i 17 lande på den sydlige halvkugle. Ministeren svarer, at der ikke er konstateret kausalitet mellem vaccinerne og overdødelighed i forbindelse med overvågning af vaccinernes sikkerhed, og der er ikke nogen mistanke om overdødelighed forårsaget af vaccinerne.

 

Konklusion:

Når det er tilfældet, at Real World data viser overdødelighed i tidsmæssig sammenhæng med et medicinsk produkt givet i forbindelse med en betinget godkendelse baseret på undtagelser fra produktkontrol, da bør disse myndigheder ved obduktioner i forbindelse med pludselig uventet død sikre, at der foretages undersøgelser for sammenhængen mellem produktet og dødsfaldet.

 

295 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page