top of page
Søg
  • jearungby

Små fejl, store konsekvenser.
Af Jeanne A. Rungby, speciallæge.


Hvad er artsfremmede proteiner?


Det er proteiner, som er fremmede for kroppen, og som derfor udløser et immunrespons.


Lægemiddelstyrelsen skriver at formålet med Covid-19 vaccinen er at kroppen danner spikeprotein, som stimulerer et beskyttende immunforsvar mod spikeproteinet (som er artsfremmed) og dermed mod Covid-19.


En ting er at dette immunforsvar faktisk kan give autoimmune lidelser, hvorfor disse mRNA-vacciner er en dårlig strategi til at skabe immunitet, specielt hvis kroppens celler bliver ved med at producere spikeproteiner.


En anden ting er, hvis vaccinens mRNA-struktur medfører kendte indbyggede produktionsfejl som led i kodelæsningen ved produktionen af spikeproteiner, således at der dannes andre artsfremmede proteiner, end det tilsigtede spikeprotein. Disse proteiner kaldes OFF-target-proteiner?


Har tilsyneladende små ændringer i de proteiner der produceres af kroppens egne celler efter denne vaccine stor indflydelse på helbredet?


Forestil dig at “u” i UDØDELIG bliver fjernet ved en fejl. Der står nu DØDELIG, eller “ne” i KRONE falder ud og bliver til KRO. Betydningen af ordet ændres fuldstændigt.

Forestil dig nu at vi taler om fejl i proteiner i kroppen i stedet for ord.


Anerkendte forskere fra UK, Mulroney et al, har i december 2023 publiceret et veludført studie, der beskriver hvorledes de genetiske Covid19 vacciner kan instruere cellerne i at producere artsfremmede ”off target” proteiner til blodbanen.


Forskerne ønskede at udføre en form for produktkontrol. De ville undersøge hvor  præcis spikeprotein produktionen i kroppens celler var.

De fandt, at i ca 8 % af tilfældene vil der ske fejl i læsningen af mRNAkoderne fra vaccinerne i cellernes produktionsapparat, hvilket resulterede i nye artsfremmede proteiner.


Denne fejllæsning kaldes ”frameshifting” og skyldes at mRNAmolekylet fra vaccinen har fået udskiftet en base der hedder uridin med N1-methyl pseudouridin ved genetisk modificering.


Det var den opfindelse man gav Nobelpris for i 2023.


Disse artsfremmede proteiner, som produceres, kan have dele af spikeproteinet i den ene ende og et artsfremmed nyt del-protein i den anden ende. Når immunforsvaret ser disse proteiner på cellernes overflade, kan det føre til uhensigtsmæssige immunreaktioner og at immunforsvaret angriber kroppens egne celler (autoimmune lidelser).


Forskerne identificerede 30 – 40 artsfremmede proteiner hos vaccinerede ved hjælp af forudsigegelige kode-ændringer.


De fremstillede disse proteiner i laboratoriet og tilsatte hvide blodlegemer (immunforsvarsceller) fra vaccinerede individer.  


Mellem 25 og 33% af disse individer, som havde modtaget Pfizers  genetiske vacciner, havde opbygget et immunforsvar mod disse ”off-target” proteiner, hvilket betød at de hvide blodlegemer havde set disse proteiner før. Dette bekræftede forskernes hypotese om, at der rent faktisk produceres off-target proteiner, hvis indflydelse på helbreddet vi ikke forstår endnu.


Dette arbejde burde have været udført af vaccineproducenterne og af vores myndigheds laboratorier før vaccinerne kom på markedet.


Problemet med at frameshifting blev beskrevet i videnskabelige arbejder allerede i september 2014 af selvsamme forfattere som i 2023 er givet en Nobel pris for opfindelsen af dette N1-methyl pseudouridin til de genetiske vacciner.


Andre forskeres publicerede kommentarer til denne artikel af Molroney et al advarer mod disse såkaldte artsfremmede proteiner.


Der foreligger så vidt vides ingen viden om, hvad disse proteiner gør i kroppen og hvilken betydning de får for udviklingen af sygdomme hos mennesker i fremtiden, men man kan forestille sig at disse proteiner ligner proteiner vi har i forvejen, f. Eks hormoner. Herved kan de måske blokere vigtige receptorer i organer, der så efterfølgende angribes af kroppens immunforsvar. Kan der opstå sukkersyge, hjertemuskelbetændelse, hjernebetændelse, stofskiftesygdom, knælidelser eller nuresygdom? Man kan faktisk forestille sig myriader af problemstillinger, der kan opstå.


På trods af denne viden giver man en Nobel-pris til skaberne af problemet. Hvad værre er, myndighederne fortsætter med at anbefale dem.

 

 

 


 

28 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page