top of page
Søg
  • jearungby

Signifikant flere kræfttilfælde efter mRNA-genterapi vacciner mod Covid-19.

Af Jeanne Rungby, Speciallæge


 
Et omfattende fagfællebedømt studie på dækkende 123 millioner japanere er netop udkommet i det videnskabeligt tidsskrift Cureus den 8. april 2024.

En gruppe forskere i Japan, ønskede at undersøge hvorledes dødeligheden i de forskellige aldersgrupper udviklede sig under pandemien (2020-2022). Samtidig vurderede de, om der var sammenhæng mellem forekomsten af forskellige cancertyper, dødeligheden, Covid-19 og mRNA-vaccinerne.

Officielle statistikker over observeret aldersjusteret dødelighed fra Japan blev brugt til at sammenligne med den forventede dødelighed baseret på præ-pandemiske (2010-2019) data.

Der blev ikke observeret væsentlig overdødelighed i løbet af det første år af pandemien (2020), derimod blev der observeret øget overdødelighed i 2021 og i 2022 overskred overdødeligheden 95% percentilen (statistisk signifikant). Desuden blev der observeret en øgning i kræftdødsfald i 2021 efter massevaccination med første og anden vaccinedosis. Der blev observeret statistisk signifikante stigninger i aldersjusterede dødelighedsrater for alle kræftformer og nogle specifikke typer af kræft, nemlig æggestokkræft, leukæmi, prostata, læbe/oral/svælgkræft, bugspytkirtel- og brystkræft, i 2022, efter at to tredjedele af den japanske befolkning havde modtaget den tredje eller senere dosis af SARS-CoV-2 mRNA-LNP-vaccinen. Disse særligt markante stigninger i dødelighedsraterne for disse ERα-følsomme (østrogen receptor alpha ) kræftformer kan tilskrives flere mekanismer ved mRNA-LNP-vaccinationen snarere end for COVID-19-infektionen selv eller reduceret kræftpleje på grund af nedlukning.

Betydningen af denne sammenhæng med ERα-følsomme kræftformer kræver yderligere undersøgelser.

Den aldersrelaterede overdødelighed for de fire kræftformer med flest dødsfald (lungekræft, kolorektal kræft, mavekræft og leverkræft) viste en faldende tendens indtil det første år af pandemien i 2020, men faldet i hastigheden aftog i 2021 og 2022.

Ca. 80 % af Japans befolkning har modtaget en eller flere af de genetiske vacciner. Nogle er på 7. dosis.

Denne undersøgelse diskuterer mange mulige forklaringer på disse stigninger i aldersjusterede kræftdødelighedsrater.

 

Forfatterne konkluderer at der er en statistisk sammenhæng mellem de genetiske vacciner og en række af de nævnte cancerformer.

Den fulde artikel kan læses her.

 

Sundhedsministerens holdning til den indbyggede risiko for cancer ved disse genetiske vacciner.


I henholdsvis november 2023 og igen i februar 2024 har jeg stillet en række spørgsmål til sundhedsminister Sophie Løhde.

Baggrunden for spørgsmålene, som ses HER (brev nr. 1) og HER og HER (brev nr. 2, engelsk og dansk, forkortet) var at uafhængige forskere havde fundet, at mRNA-vaccinerne var forurenede med udeklarerede substanser, som ikke burde være der. Der er tale om plasmid-DNA fra colibakterier og dele af Simian Virus, SV40, som er kendt for at fremprovokere cancer.

Samtidig afslørede dette fund at fremstillingsmetoden til masseproduktion af disse genetiske vacciner, var en hel anden end den metode der var kommunikeret ud til vaccinatorer og befolkning (se HER). Den metode, som blev brugt til massefremstilling, har aldrig været igennem kliniske lodtrækningsforsøg, som påstået i Sundhedsstyrelsens informationspjecer, hvilket er uddybet i brev nr. 2. Vores myndigheder har således misinformeret befolkningen.


Følgende spørgsmål til sundhedsministeren blev stillet specifikt vedr. cancerrisikoen ved mRNA-vaccinerne:

1.    Vil du træffe foranstaltninger for at muliggøre undersøgelse af al cancervæv for SV40?

2.    Kan du garantere væv i offentlige og private laboratoriebiobanker, inklusiv retsmedicinsk institut, ikke bliver destrueret de næste 10-50 år, da det potentielt kan repræsentere værdifuldt materiale til at forstå følgerne af disse vacciner.

3.    Vil du træffe foranstaltninger for at undersøge om der er en sammenhæng mellem vaccinerne og såvel cancer som uventede dødsfald i måneder/år efter disse injektioner?

4.    Er der registreret øget forekomst af forskellige cancertyper i den danske befolkning på forskellige aldersgrupper, siden man påbegyndte vaccinationskampagnen for Covid-19? Datagrundlag ønskes?  

 

Jeg modtog følgende svar:

Ministeren svarer følgende gennem Lægemiddelstyrelsen (udvalgte udsagn):

”Det er korrekt, at det anvendte DNA-plasmid i Pfizers vaccine, indeholder et meget lille ”udsnit” af en SV40 virus. Det skal understreges, at der er stor forskel på et lille ”udsnit” af en virus og en hel virus. Hvis man har hele den genetiske kode for SV40-virus, eller selve virus, er der spekulationer om, at den vil kunne skade vores DNA, men det er kun en meget lille del af det samlede SV40 virusmateriale, der er i DNA-plasmidet (hvori koden for spikeproteinet er indsat). Det er usandsynligt, at de SV40- udsnit, der er anvendt i Pfizers plasmid, på nogen måde kan opføre sig som den fulde SV40 virus, og disse udsnit af SV40 udgør dermed ingen risiko for udvikling af cancer, ligesom de heller ikke vil kunne indsætte sig/ændre i det menneskelige genom. Dermed er der heller ingen risiko for nedarvning til næste generation.” 

Læg mærke til at Lægemiddelstyrelsen/Sundhedsministeren her påstår, at det lille udsnit af SV40, der er fundet i plasmid-DNA’et i vaccinerne, ikke kan skade vores DNA, fordi der ikke er tale om hele virus. Dette er direkte misinformation, idet det netop er dette lille udsnit af Simian Virus, SV40, på 72 basepar og ikke hele Simian virus, som anvendes i genterapi, til at trække DNA helt ind i cellekernerne, således at der skabes mutationer. Risikoen for cancer er derfor i høj grad til stede.


De DNA-sekvenser såvel som SV40 udsnit, der findes i vaccinen, er fremkommet ved enzymatisk spaltning af DNA og kan have forskellig længde. Det er sandsynligvis overvejende korte sekvenser, men de kan trods størrelsen have store konsekvenser afhængigt af, hvor de tilfældigt bliver inkorporeret i genomet (læs hele redegørelsen i brev nr. 2).


Ifølge Speicher et al, som er en af de grupper af uafhængige forskere, der havde opdaget forureningen i mRNA-vaccinerne, er det ikke noget ligegyldigt lille udsnit af SV40, de har fundet i de undersøgte vacciner. Denne del af SV40 (udsnittet), også kaldet SV40 enhancer/promotor, danner et signal til at trække DNA ind i cellekernerne, inkorporere det i genomet og igangsætte læsning af DNA’et, hvilket netop fører til, at det menneskelige genom ændres. Det er således svær udenomssnak, når Lægemiddelstyrelsen påstår, at det kun er hele Simian virus og ikke den lille del af Simian virus, SV40, der udgør en risiko for cancer.

Det fulde svar kan læses (1. svar)

 

Det skal desuden understreges at det tydeligt fremgår af Pfizers ansøgning til EMA at der ikke er foretaget genotoksiske studier. Da de europæiske myndighedslaboratorier eller nationale laboratorier heller ikke har udført genotoksiske studier, hvilket er indrømmet i Sundhedsministerens 2. svar, er granskningen således ikke sket inden vaccinerne blev givet til danskerne.  

 

Professor Dean fra University   of Rochester forklarer i det følgende om SV40:

 

We have demonstrated that portions of the 72 bp SV40 enhancer are required for the nuclear entry of plasmid DNA in all eukaryotic cells tested to date; plasmids not containing this sequence remain in the cytoplasm until cell division, whereas plasmids containing the enhancer migrate to the nucleus within several hours. These results demonstrate that transport of DNA into the nucleus is sequence-specific…. these sequences act in living animals as they do in cultured cells.”

 

 

Dean beskriver desuden metoden til at teste, om plasmid DNA når cellekernerne ved brug af fluorescensmærkede plasmid-DNA (integrationsstudie). Herved kan det ses, om plasmid DNA når cellekernerne i ikke delende celler. Er dette tilfældet, kan der være tale om genom ændrende substanser.

Det er netop denne såkaldte integrations-undersøgelse på cancervæv, som sundhedsministeren ikke vil iværksætte til afklaring af om de genetiske vacciner har forårsaget cancer. Alt cancervæv fra levende og døde ligger i biobankerne, klar til at blive undersøgt, medmindre Sundhedsmyndighederne har givet ordre til destruktion af bevismaterialet.

FDA (den amerikanske lægemiddelstyrelse) har udfærdiget en vejledning vedrørende medicin baseret på GMO,  hvori følgende kan læses:

 

Theoretical concerns regarding DNA integration include the risk of tumorigenesis (udvikling af tumorer) …In addition, DNA integration may result in chromosomal instability through the induction of chromosomal breaks or rearrangements…..Residual DNA might be a risk to your final product because of oncogenic (udvikling af cancer) and/or infectivity potential. There are several potential mechanisms by which residual DNA could be oncogenic, including the integration and expression of encoded oncogenes or insertional mutagenesis following DNA integration.”  

 

I denne vejledning klargøres det, at DNA-integration i det humane genom er en kendt risiko ved teknologien, og at det indebærer en risiko for kromosomændringer og dermed risiko for cancer.

 

Pfizers vacciner, som er givet til den danske befolkning, opfylder disse betingelser. 

En bagatellisering af denne problemstilling fra vores sundhedsminister er uacceptabel.

Jeg har derfor anmodet en række folketingspolitikere om assistance til at stille spørgsmålene i Folketinget. Hvis de stilles i FT, skal ministeren svare.


Følgende folketingspolitikere har fået en personlig mail, med anmodning om assistance til at få stillet SPØRGSMÅLENE, idet de enten sidder i sundhedsudvalg eller er sundhedsordførere eller på anden vis forventes at  besidde en særlig ansvarsfølelse overfor problemet.

Morten Messerschmidt, Inger Støjberg, Tanja Larsson, Marlene Harpsøe, Nanna W. Godtfredsen, Lars Christian Lilleholt, Anders Kronborg, Lise Bertelsen, Stinus Lindgreen, Maria Durhuus, Mette Thiesen, Helene Liliendahl, Per Larsen, Christoffer Aagaard Mehlsen og Monica Rubin, formand for Folketingets Epidemiudvalg.


Jeg har fået nogenlunde enslydende automatsvar fra dem alle:

Jeg læser alle mails, men har ikke tid til at svare på alle henvendelser.


Per Larsen fra de konservative skriver dog således:

Vi kan desværre ikke gå ind i denne sag. Uden vacciner havde vi været ilde stedt, og vi ønsker derfor ikke at skabe usikkerhed om fremtidige vacciner”


Med andre ord. Per Larsen krydser fingre for at der ikke kommer en bølge af dødsfald og cancere, eller at det humane genom ændres, med de genetiske mRNA-vacciner, herunder næste generation af mRNA-vacciner, som vi formentlig bliver pålagt mod fugleinfluenza til juni.

Per Larsen har givet et meget uheldigt svar, taget i betragtning at de nævnte vacciner aldrig har været gennem genotoksiske undersøgelser og at massefremstillingsmetoden aldrig har været igennem regelret regulatorisk kontrol. Skal de næste mRNA-vacciner mod fugleinflueza, fremstillet på 100 dage, også gives i hast uden regulatorisk kontrol. Noget tyder på det.

Samtlige medlemmer af epidemiudvalget har fået et resume af hele sagsforløbet. Jeg afventer fortsat et svar.

924 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page