top of page
Søg
  • jearungby

Fertilitet og vacciner

Af speciallæge Jeanne A. Rungby

Siden firserne har det været WHO’s åbent erklærede mål at udvikle vacciner, der steriliserer piger, drenge, kvinder og mænd. I et dokument af J. Spieler I WHO Bulletin fra 1987 (1) står følgende:

”A new approach to fertility regulation is the development tovaccines directed against human substances required for reproduction. Potential candidates for immunological interference include reproductive hormones, ovum and sperm anti- gens, and antigens derived from embryonic or fetaltissue.”

Der angives således 4 forskellige mekanismer/angrebsområder til sterilisering gennem vacciner:

1. Reproduktive hormoner. Oplagt her er et immunologisk angreb på beta HCG, (humant chorion gonadotropin), et hormon der dannes i moderkagen og kan måles som tidligttegn på graviditet. Uden tilstrækkelige mængder af dette hormon afsluttes graviditeten.  

2. Sædceller (sperm)

3. ægceller (ovariet og hormoner, som styrer ægløsningen)

4. Fosterceller og det intrauterine miljø.

WHO’s planer om at fremme udviklingen af steriliserende vacciner skete med begrundelse i en påstået overbefolkning. Hvorledes overbefolkning skal defineres, og hvem der har ret til at foretage denne definition, er en værdig diskussion for sig, som kan tages på et andet tidspunkt.

I artiklen forudsættes det at disse steriliserende vacciner er den enkelte vaccinemodtagers frie valg efter et fuldt informeret samtykke. Man forestillede sig måske en familie, der allerede var børnerig, hvor forældrene ikke ønskede flere børn.

Imidlertid kan en sådan teknologi misbruges af magtfulde personer, som vælger ikke at respektere det informerede samtykke. Vaccinerne kunne i så fald gives skjult i andre vacciner, hvilket var præcis, hvad der skete i halvfemserne i Tanzania og Nigeria. Stivkrampevacciner (tetanus vacciner) fra WHO blev givet til piger under forskud af at forebygge stivkrampe, der blev blæst op, som en farlig sygdom, selvom den var og er yderst sjælden. Tetanus vaccinerne blev bevidst forurenet med beta-HCG. Ved at tilsætte dette hormon (HCG) til vaccinen, udløstes et angreb mod hormonet, som beskrevet i metode 1. Kroppens immunforsvar dannede antistoffer mod HCG, med det resultat at de gravide kvinder, som havde modtaget denne vaccine, aborterede få uger inde i graviditeten. Beta-HCG blev bundet til tetanus toksinet i fremstillingsprocessen af vaccinen. Der var således tale om en planlagt handling, der falder fint i tråd med strategien i ovenstående artikel. Der er produceret en film, som fortæller den fulde historie i kilde nr. 2.

Det er indlysende et groft angreb på menneskerettighederne at sterilisere et barn eller et ungt menneske. At kunne reproducere sig selv er en menneskeret og for mange meningen med livet.

De sidste 3 år, siden de genændrende Covid-19 ”vacciner” blev pålagt danskerne, er fertiliteten faldet voldsomt som vist i følgende figur udviklet af Max Schmeling og Vibeke Manniche baseret på data fra statbank.dk.

 

 Figur 1. Af Max Schmeling og Vibeke Manniche


Der kan naturligvis være mange årsager til de faldende fødselstal fra 2021 til og med 2023. Covid-19 ”vaccinerne” er blevet givet til fertile kvinder siden foråret 2021, og ca. 9 måneder senere falder fødselstallet drastisk, hvilket grundet den tidsmæssige relation tale for en kausal sammenhæng.

En mulig hypotese kan være, at WHO helt siden 1980’erne målrettet har fortsat deres planer om at begrænse befolkningerne gennem de 4 ovennævnte angrebsmetoder i vacciner?

Hvis det er tilfældet og målet med disse Covid-19 ”vacciner” at destruere unge menneskers evne til at få børn, må det betegnes som et groft overgreb.

 

Covid-19 ”vaccinerne” blev givet under foregivelse af en god sag, som f.eks. at beskytte bedstemor. Børn og unge blev lagt under hårdt pres for at lade sig indsprøjte med disse genændrende substanser, omdøbt til vacciner, velvidende at Covid-19 ”vaccinen” ikke begrænsede smitte (transmission, 3, 4, 7).

Det faktum at ”vaccinen” ikke begrænsede transmission, er åbent indrømmet af EMA i deres brev til EMP Graff (7), ligesom det er dokumenteret, som værende kendt viden i det danske folketing allerede i januar 2021, hvor sundhedsministeriet skriver følgende til finansudvalget: ”Den langsigtede effekt af vaccinerne kendes ikke, det samme gælder længden på immuniteten og potentielle bivirkninger på længere sigt.”(3)

 

Der blev i en velorkestreret offentlig kampagne antydet, at de unge risikerede social udstødelse, hvis de afstod.

Statsminister Mette Frederiksen lovede for åben skærm, at livet skulle være svært for de uvaccinerede. Unge mennesker kunne ikke deltage i deres uddannelse, hvis de afstod.

I dag forsikrer statsministeren og sundhedsmyndighederne os om at ingen blev tvunget. Døm selv.

 

Med den viden regeringen sad med, må man undres over hvorfor det var så magtpåliggende at børn, unge og gravide skulle have denne ”vaccine”.

 

Den daværende chef for sundhedsstyrelsen, Søren Brostrømsendte breve til 15 årige på E-Boks og foregav at de skulle tage den såkaldte vaccine for at beskytte andre (underforstået deres elskede bedstemor) velvidende, at substansen ikke beskyttede mod smitte(3).

Dette må betegnes som direkte vildledning og dermed ulovlig forvaltning af et offentligt embede med skærpet ansvar som chef for Sundhedsstyrelsen.

Hvorfor vildledte Søren Brostrøm de unge og resten af befolkningen, når han vidste, at ”vaccinen ikke forhindrede transmission? Hvad kan motivet have været?

 

Spørgsmålet er, om disse genændrende substanser har haft til formål at sterilisere?

 

Søren Brostrøm har siden 2021 har været medlem af WHO’s globale bestyrelse. Siden 1. august 2023 har Brostrøm siddet i ledelsesteamet under den etiopiske generaldirektør, Tedros Adhanom Ghebreyesos, der har været under anklage for folkemord i sit hjemland. Det ligner et ”tak for hjælpen Søren” fra WHO.

 

Hvis vi ser på WHO’s steriliseringsstrategi fra 1987 (1), hvor de 4 metoder til sterilisering gennem vacciner er anvendt, er det nærliggende at stille spørgsmålet om der på ny har foregået skjult sterilisering af børn og unge gennem vacciner.

 

Hvad ved vi til dato om disse Covid-19 ”vacciners” steriliserende effekt?

 

Med henvisning til WHO’s metode 2, som implicerer et angreb på sædceller er følgende fundet:

Et multicenter kohorte studie fra juni 2022 viste at sædkvaliteten falder betydeligt efter indgift af mRNA-vacciner (Pfizer, 37 sæddonorer, 8). Bevægeligheden af sæden faldt til 22,1%, hvilket er højsignifikant i forhold til normale niveauer efter injektionerne. Koncentrationen af levende sædceller var også reduceret signifikant med 15,4%. Langtidsbivirkningerne på sæden var ikke undersøgt ud over 145 dage efter sidste injektion.

Patologiprofessor Arne Burkhardt advarede kort før sin død om at fertile kvinder skulle undgå at danne partnerskab med Covid-19 ”Vaccinerede” mænd, hvis de ønskede at få børn. Arne Burkhardt havde fundet bevis for at disse ”vacciner” angreb sædcellerne. I et af de sidste interviews med ham forklarer han sine fund (9).

 

Med henvisning til WHO’s metode 3, som implicerer et angreb på ægceller og hormoner som styrer ægløsningen: Der er multiple studier, som dokumenterer at menstruationsforstyrrelser er almindeligt forekommende efter de genetiske covid-19 ”vacciner”. Et fagfællebedømt studie fra oktober 2023 af 399 vaccinerede kvinder viste at 53,9% havde post-vaccine blødningsforstyrrelser (10). Forfatterne angiver 4 referencer til studier med lignende fund. Det er dog uklart hvad der er den egentlige årsag til disse menstruations forstyrrelser og hvilken betydning de har for fertiliteten på kort og lang sigt. Det er vigtigt at notere sig, at mange vaccinerede har født raske børn.

 

Obstetriker James Thorp har lavet en opgørelse over graviditetskomplikationer herunder aborter og misdannelser hos fostret efter disse ”vacciner”. Den følgende figur er fra hans undersøgelse:

  

Han advarer specifikt om muligheden for at inflammation i hunfostrets ovarier allerede i livmoderen kan resultere i børn, der er sterile fra fødslen (9).

 

Med henvisning til WHO’s metode 4, som implicerer et angreb på intrauterint foster, navlestreng og moderkage:

Et nyt studie (6) viste at både spikeprotein og mRNA fra Covid-19 ”vaccinen” blev fundet i moderkagen og i navlestrengsblod hos gravide, der blev blev vaccineret kort før fødslen. Dette studie viser at vaccinen bryder igennem moderkage-foster barrieren, hvilket modsiger det lovede, at mRNA ville blive i musklen på injektionsstedet. Der kan læses mere om dette i reference nr. 5.

 

Det må anses for uden for enhver tvivl at ”vaccinerne” fra Pfizer og Moderna, baseret på mRNA teknologien, er udviklet fra genetisk modificerede organismer (GMO). ”Vaccinerne” er forurenede med plasmid-DNA fra Colibakterier. Sundhedsmyndighederne har desuden åbent indrømmet, at ”vaccinerne” også er forurenede med et udsnit af SV40, en gensekvens, som har til formål at trække DNA helt ind i cellekerner i forbindelse med genterapi. Dette kaldes DNA-integration. Det står også klart at sundhedsmyndighederne ikke har foretaget de påkrævede integrationsstudier på æg- og ægceller (kimceller). De kan således ikke påstå, at disse ”vacciner” ikke påvirker det humane genom hos børn af ”vaccinerede”(11).

Desværre er det også et faktum at disse ”vacciner”, for så vidt gælder den proces nr. 2, som blev anvendt i massefremstillingen af disse substanser, aldrig har været igennem regelret granskning som farmaceutiske regler foreskriver. Dette er minutiøst gennemgået i mit 2. brev til sundhedsministeren (11).

 

Kan faldet i fertilitet de sidste 3 år skyldes Covid-19 vaccinerne? Det kan ikke afvises, så hvorfor vil sundhedsmyndighederne ikke undersøge dette?

 

Kilder:

 

534 visninger1 kommentar

Seneste blogindlæg

Se alle

1 Comment


Guest
Apr 08

Jeg troede at vores politikere skulle passe på deres borgere!!

Like
bottom of page