top of page
Søg
  • jearungby

Er barnløshed landsforræderi?

 Af Jeanne Rungby, speciallæge. Foto af Oxana Lyashenko.I en kronik i Information for nyligt valgte tre skribenter fra konservativ ungdom at kalde ufrivilligt barnløse for stille landsforrædere. Indlægget bundede i at Danmarks Statistik for nyligt kom ud med dybt foruroligende data for faldende fødselstal. Forfatterne undlader behændigt at nævne, at det meget stejle fald i fertiliteten netop er sket i årene 2021 til og med 2023.

Det er pinligt ikke at nævne Covid-19 mRNA ”vaccinerne”, som mulig årsag til det voldsomme fald i fertilitet. Unge fertile mennesker blev i foråret 2021 hårdt presset til at tage disse genetiske såkaldte vacciner af Folketinget og Sundhedsmyndighederne. Det er efterhånden almindelig viden og åbent fremlagt i EMA’s dokumenter (7), at de såkaldte vacciner blev givet uden at være underkastet regelret regulatorisk kontrol (9). Der blev ikke foretaget undersøgelser af disse såkaldte vacciners indflydelse på fertiliteten (reproduktionsstudier) ej heller blev det undersøgt om de såkaldte vacciner kunne ændre det humane genom (genotoksiske studier, 11). Og selve massefremstillingsmetoden af disse vacciner var væsentligt forskellig fra de lodtrækningsforsøg, som Sundhedsstyrelsen baserede sine pjecer til befolkningen på (9).


Spørgsmålet er hvem landsforræderne egentlig er? Man kunne fristes til at kalde vores folkevalgte for landsforrædere, når de ikke vil undersøge sammenhængen mellem de faldende fødselstal og de genændrende såkaldte vacciner. Det er ualmindeligt groft at anklage den ungdom, som i ansvarlighed - og for at undgå risikoen for smitte af familiemedlemmer, blev vaccineret med substanser, som vi i dag ved forringer sædkvaliteten (8). Grunden til at man ikke vidste det dengang i 2021 var fordi Lægemiddelstyrelsen havde undladt at undersøge det, inden de godkendte de såkaldte vacciner, hvilket mildest talt var et myndighedssvigt.  Hvad man derimod vidste var at vaccinerne ikke forhindrede smitte, hvilket fremgår af Folketingets egne dokumenter (3).


I TV2-nyheder kunne man læse, at der i EU- kommissionen er afsat 104 millioner til at forske i barnløsheden. En del af disse midler går til Århus universitet. Hvis ikke disse forskere under ledelse af Cecilia Ramlau-Hansen, professor i epidemiologi, formår at medtage de genændrende Covid-19 såkaldte vacciner i deres forskning, vil dette blot være endnu et forsøg på at feje angrebet på ungdommens fertilitet ind under gulvtæppet. Imidlertid tyder professorens udtalelser på at hun allerede har fået udstukket konklusionerne af denne forskning, som hun skal i gang med. Hun udtaler ” I dag er det ikke så intuitivt at få børn” og ”Hvorfor skulle det være vigtigt for mig personligt” at få børn.

Kære professor. Tag et kig på den stejlt faldende kurve fra 2021 – 2023. Skal det fald ikke efterforskes i forhold til vaccinestatus? Hvilken professor vælger at overse en så åbenlys tidsmæssig sammenhæng?


Siden firserne har det været WHO’s åbent erklærede mål at udvikle vacciner, der steriliserer kvinder og mænd. I et dokument af J. Spieler I WHO Bulletin fra 1987 (1) angives der således 4 forskellige angrebsområder til sterilisering gennem vacciner:


1.        Inaktivering af reproduktive hormoner. Oplagt her er et immunologisk angreb på beta HCG, (humant chorion gonadotropin), et hormon der dannes i moderkagen og kan måles som tidligt tegn på graviditet. Uden tilstrækkelige mængder af dette hormon afsluttes graviditeten med en abort.  

2.        Et angreb på sædceller (sperm)

3.        Et angreb på ægceller (ovariet og hormoner, som styrer ægløsningen)

4.        Et angreb på fosterceller og det intrauterine miljø.


WHO’s planer om at fremme udviklingen og produktion af steriliserende vacciner skete med begrundelse i en påstået overbefolkning. Hvorledes overbefolkning skal defineres, og hvem der har ret til at foretage denne definition, er en værdig diskussion for sig, som kan tages på et andet tidspunkt.


I artiklen forudsættes det at disse steriliserende vacciner er den enkelte vaccinemodtagers frie valg efter et fuldt informeret samtykke. Man forestillede sig måske en familie, der allerede var børnerig, hvor forældrene ikke ønskede flere børn.

Imidlertid kan en sådan teknologi misbruges af magtfulde personer, som vælger ikke at respektere det informerede samtykke. Vaccinerne mod fertilitet kunne i så fald gives skjult i andre vacciner, hvilket var præcis, hvad der skete i halvfemserne i Tanzania og Nigeria. Stivkrampe-vacciner (tetanus vacciner) fra WHO blev givet til piger under forskud af at forebygge stivkrampe, der blev blæst op, som en farlig sygdom, selvom den var og er yderst sjælden. Tetanus vaccinerne blev overlagt koblet med beta-HCG. Ved at tilsætte dette hormon (HCG) til vaccinen, udløstes et angreb mod hormonet, herved dannede kroppens immunforsvar antistoffer mod HCG, med det resultat at de gravide kvinder aborterede få uger inde i graviditeten, hver gang de forsøgte at få børn. Der er produceret en film, som fortæller den fulde historie i kilde nr. 2.


Det er indlysende et groft angreb på  menneskerettighederne at sterilisere et barn eller et ungt menneske. At kunne reproducere sig selv er en menneskeret og for mange meningen med livet. Jeg vil bede de tre skribenter fra konservativ ungdom, om at forestille sig, at de unge, de kalder stille landsforrædere, potentielt er blevet steriliseret gennem de såkaldte vacciner, som foregav et almenvelgørende formål. I så fald sparker skribenterne til folk, der ligger ned.


Der kan naturligvis være mange årsager til de faldende fødselstal fra 2021 til og med 2023. Covid-19 ”vaccinerne” er blevet givet til fertile kvinder siden foråret 2021, og ca. 9 måneder senere falder fødselstallet drastisk, hvilket grundet den tidsmæssige relation taler for en kausal sammenhæng. Alene derfor bør det undersøges fordomsfrit.


En mulig forklaring kan være, at WHO helt siden 1980’erne målrettet har fortsat deres planer om at begrænse befolkningerne gennem de 4 ovennævnte angrebsmetoder i vacciner?

Hvis det er tilfældet og målet med disse Covid-19 ”vacciner” at destruere unge menneskers evne til at få børn, kan det betegnes som landsforræderi udført af vores myndigheder.


Det faktum at ”vaccinen” ikke begrænsede transmission, er åbent indrømmet af EMA i deres brev til EMP Graff (7), ligesom det er dokumenteret, som værende kendt viden i det danske folketing allerede i januar 2021, hvor sundhedsministeriet skriver følgende til finansudvalget: ”Den langsigtede effekt af vaccinerne kendes ikke, det samme gælder længden på immuniteten og potentielle bivirkninger på længere sigt.”(3)


Så hvad var formålet med den aggressive vaccinationskampagne overfor børn, unge og gravide, når det ikke begrænsede smitten. Vi savner en forklaring.

 

Hvad ved vi til dato om disse Covid-19 ”vacciners” steriliserende effekt?


Med henvisning til WHO’s metode 2, som implicerer et angreb på sædceller er følgende fundet:

Et multicenter kohorte studie fra juni 2022 viste at sædkvaliteten falder betydeligt efter indgift af Cvid-19 mRNA-vacciner (Pfizer, 37 sæddonorer, 8). Bevægeligheden af sæden faldt til 22,1%, hvilket er højsignifikant i forhold til normale niveauer efter injektionerne. Koncentrationen af levende sædceller var også reduceret signifikant med 15,4%. Langtidsbivirkningerne på sæden blev ikke undersøgt ud over 145 dage efter sidste injektion.

Patologiprofessor Arne Burkhardt advarede kort før sin død om at fertile kvinder skulle undgå at danne partnerskab med Covid-19 vaccinerede mænd, hvis de ønskede at få børn. Arne Burkhardt havde fundet bevis for at disse ”vacciner” angreb sædcellerne. I et af de sidste interviews med ham forklarer han sine fund (9).


Med henvisning til WHO’s metode 3, som implicerer et angreb på ægceller og hormoner som styrer ægløsningen: Der er multiple studier, som dokumenterer at menstruationsforstyrrelser er almindeligt forekommende efter de genetiske covid-19 vacciner. Et fagfællebedømt studie fra oktober 2023 af 399 vaccinerede kvinder viste at 53,9% havde post-vaccine blødningsforstyrrelser (10). Skulle dette ikke have indflydelse på fertiliteten? Forfatterne angiver 4 referencer til studier med lignende fund. Det er dog uklart hvad der er den egentlige årsag til disse menstruations forstyrrelser og hvilken betydning de har for fertiliteten på kort og lang sigt. En fri uafhængig forskning i denne sammenhæng er kærkommen. Spørgsmålet er om forskningsmidlerne fra EU er frie eller om de er øremærkede?  


Med henvisning til WHO’s metode 4, som implicerer et angreb på intrauterint foster, navlestreng og moderkage:

Et nyt studie (6) viste at både spikeprotein og mRNA fra Covid-19 ”vaccinen” blev fundet i moderkagen og i navlestrengsblod hos gravide, der blev vaccineret kort før fødslen. Dette studie viser at vaccinen bryder igennem moderkage-foster barrieren, hvilket modsiger det lovede, at mRNA ville blive i musklen på injektionsstedet. Kan dette forklare flere spontane aborter? Der kan læses mere om dette i reference nr. 5.


Nogen vil argumentere, at tiden er gået og skaden er sket. Imidlertid har Moderna oprettet kæmpeanlæg til produktion af enorme mængder mRNA genetiske vacciner rundt omkring i verden, så sidste vaccine-runde (under tvang) – forudgået af en offentlig skræmmekampagne - er næppe slut.


Vores sundhedsminister har bekræftet, i et brev til epidemiudvalget, at hun i sidst maj 2024 har planer om at indgå en traktat på danskernes vegne, som vedrører sundhed i bred forstand. I denne traktat er det foreslået at der overgår suverænitet til WHO, helt uden folkelig diskussion. WHO er en ikke-folkevalgt NGO, hvor op til 84% af midlerne er betalt af vaccineindustrien. I de fremlagte ændringsforslag til IHR, internationale Health Regulations, fremgår det, at der fra maj 2024 forhandles om at give enevældig magt til den siddende general direktør i WHO. Dette vil således betyde suverænitetsafgivelse, nye lockdowns, vaccinepas, rejserestriktioner, konkurser og flere formentlig fertilitetsregulerende tvangsvacciner.


Så hvem er egentlig landsforrædere?


 

66 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page