top of page
Søg
  • jearungby

Det nye mantra: Alvorlige bivirkninger er ekstremt sjældne.

Opdateret: 5. mar.
Af Jeanne A. Rungby, speciallæge.Men er alvorlige bivirkninger efter RNA-vaccinerne ekstremt sjældne?


Der er en sandsynlighed for, at indberetningerne af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen (Lmst) er betydeligt underrapporterede, fordi der er tale om et passivt, kompliceret og tidskrævende indberetningssystem. De indberettede tilfælde kan derfor være urealistisk lave. Der er en underrapporteringsfaktor, som må tages i betragtning. Dette kan ikke komme bag på Lmst.


Ved en gennemgang af indberetningerne koblet til forskning i de mange forskellige sygdomsbilleder, som er opstået i kølvandet på disse vacciner, forstår man, at det kan være vanskeligt for læger at se sammenhængen mellem vaccinerne og patienternes forskellige lidelser, hvilket kan medvirke til underrapporteringen.


Et helt nyt studie med deltagelse fra Statens Seruminstitut (SSI) baseret på 99 millioner mennesker bekræfter at Covid-19 vaccinerne er associeret med øget forekomst af alvorlige invaliderende sygdomme i hjerte, hjerne, nervesystem og kredsløb(1). Dette fund understøtter en antagelse om, at alvorlige bivirkninger med årsag i vaccinerne er hyppigere end påstået.

SSI rådgiver vores sundheds- og statsminister omkring vacciner.

Med den viden, som SSI netop har afsløret at have været i besiddelse af i månedsvis, må man undres over, at de til dato fortsat anbefaler denne Covid-19 vaccine (1).


Bivirkninger hos teenagere:

Et landsdækkende norsk studie, som omfattede 496.432 unge født i 2002–2009, bosat i Norge, undersøgte en række bivirkninger ved første- og anden dosis SARS-CoV-2 mRNA-vaccinationer vs. ingen dosis. De fandt øget risiko for anafylaktisk reaktion, lymfadenopati, myokarditis og perikarditis efter anden dosis vaccination. Der var også indikationer på øget risiko for akut appendicitis ved anvendelse af længere risikovinduer (2). Disse fund indikerer en udvidelse af symptombilledet, herunder børn og unge med hævede lymfeknuder, mandler, polypper og blindtarmsbetændelse.


Ved biopsitagning fra lymfevæv vil immunhistokemisk farvning af de vaccinespecifikke spikeproteiner og/eller fravær af nucleocapsid bidrage til diagnosen.


Patologilaboratoriet i Reutlingen ved professor Arne Burkhardt og professor Lang har dokumenteret, at spikeproteinet spiller en væsentlig rolle i patologien ved obduktioner af afdøde efter Covid-19 vaccination. De fandt skader i både små og store blodkars vægge påvist ved immunhistokemisk farvning af spikeproteiner (og fravær af nucleokapsid). (3). Andre forskere bl.a. Hulscher et al. har siden bekræftet disse fund (4).

Typiske fund, som karakteriserede de Covid-19-vaccinerelaterede dødsfald, var følgende:


·  Inflammation i blodkarrenes vægge i hud, milt, lever, hjerne, lunger og hjerte

·  Bristninger, spaltninger og blodpropper i både små og store blodkar. Herunder spaltning og udposninger i de store arterier, især hovedpulsåren.

·  Inflammation med påvisning af spikeproteiner i hjertemuskelvæv.

·  Påvisning af spikeprotein i forskellige væv og organer og fravær af nucleokapsid.


De beskrevne vævsforandringer er forventelige effekter. Vores immunapparat har til formål at eliminere proteiner det ikke opfatter som tilhørende organismen. Således kan autoimmune lidelser opstå. Strategien med at få kroppens egne celler til at producere et artsfremmed protein, spikeproteinet, ved mRNA-vacciner må derfor betvivles.


Sundhedsmyndighederne har valgt ikke at stille diagnostiske redskaber til rådighed for lægerne i Danmark ej heller tilhørende vejledning til forståelse af mulige bivirkninger efter Covid-19 vaccinerne. Dette har efterladt patienter med en fejldiagnose eller ingen diagnose. Således finder man ikke det, man ikke leder efter. Dette problem kan lede til den antagelse at Covid-19 vaccineskader er sjældne.


Efter forespørgsel på mail, står det klart, at ingen patologiske afdelinger i Danmark har kunnet tilbyde immunhistokemisk farvning for spikeprotein af vævsprøver udtaget ved biopsitagning. Det har ej heller været muligt at bestille blodscreening for diverse spikeproteintyper, herunder det vaccinespecifikke 2p-spikeprotein.


Da skaderne efter vaccinering f. eks opstår i blodkar i forskellige organer, vil man forvente inddragelse af forskellige organer.

Vi frygter derfor følgende sygdomme kan forårsages af vaccinen.

Listen er ikke nødvendigvis udtømmende.Hjertelidelser opstået efter vaccine.

Thromboemboliske lidelser, dissektion og aneurismer i de store arterier som aorta, carotis og coronararterier.

Nyopståede neurodegenerative lidelser

Nye eller forværring af eksisterende neurologiske lidelser som små-fiber neuropati.

Nyopståede cancere indenfor 1 – 2 år efter Covid-19 vacciner

Nye eller forværrede hudlidelser.

Lymfadenopati (hævede, hyperaktive lymfevæv, herunder hævede mandler, hævede lymfekirtler, blindtarmsbetændelse. Ledlidelser og knoglelidelser.

Degenerative kæbelidelser.

Hormonforstyrrelser og diabetes.

Kvinder med menstrationsforstyrrelser og tidlig infertilitet

Mænd med nedsat eller ophævet sædkvalitet.

Inflamatoriske tarmlidelser.

Desuden

Dødfødte fostre.

Dødsfald, hvor årsagen er ukendt Og overdødelighed.


Ved et opslag på det Amerikanske vaccine bivirkningsregistreringssystems hjemmeside, openvaers.com findes følgende figurer, der viser, hvor stor en andel af de indberettede dødsfald der tilskrives Covid-19-vaccinerne sammenlignet med influenzavaccinerne og den tidsmæssige sammenhæng mellem dødsfaldet og tidspunktet for vaccinen. Figuren øverst taler for sig selv og slår alle rekorder i forhold til andre vacciner.


Når det er tilfældet, at Real World data viser overdødelighed i tidsmæssig sammenhæng med et medicinsk produkt givet i forbindelse med en betinget godkendelse baseret på undtagelser fra produktkontrol, da bør disse myndigheder ved obduktioner i forbindelse med pludselig uventet død sikre, at der foretages undersøgelser for sammenhængen mellem produktet og dødsfaldet.


Der bør tages biopsier af målrettede organer og underkaste disse relevante undersøgelser for at sikre, at man ikke overser en kausal sammenhæng. Disse myndigheder bør ligeledes sikre, at blod, afføring og urin med mere undersøges for det vaccinespecifikke 2p-spikeprotein og andre sporstoffer hidrørende fra disse vacciner.

Negligering af den mulige sammenhæng fra myndighedernes bekræfter blot frygten for at det nye mantra “Ekstremt sjældent” også er usandt.


Kilder

30 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page