top of page
Søg
  • jearungby

Alle Covid-19 Vacciner er i fase 3 forsøg med mennesker som forsøgsobjekter

Af Jeanne A. Rungby, speciallæge.
Poliovaccinen blev tilbagekaldt (stoppet) på mindre end et år efter 10 dødsfald.

Svineinfluenzavaccinen blev tilbagekaldt på mindre end et år efter 53 indberettede dødsfald.

Covid-19 vaccine, med over 28.000 rapporterede dødsfald er ikke tilbagekaldt.

Der er tilstrækkelig dokumentation for en overvældende forekomst af alvorlige bivirkninger og dødsfald til at tilbagekalde disse vacciner øjeblikkeligt.

 

World Council for Health har påtaget sig at udføre det arbejde vores sundhedsmyndighedernes åbenlyst skulle have gjort bedre, nemlig at overvåge data om covid-19-vaccinerne - og reagere ansvarligt på sikkerhedssignalerne.

I lægeverden kaldes det at udvise samvittighed og rettidig omhu.


Dette arbejde er samlet I en “pharmacovigilance” rapport (overvågningsrapport).

 

Hvad viste rapporten:

 

Data indsamlet fra officielle databaser viste at bivirkninger fra Covid-19 vacciner er indrapporteret mellem 10 og 169 gange hyppigere en andre udvalgte medicinske produkter.

 

Der er mange tusinder af rapporter indberettet for børn, som modtog Covid-19 vaccinen, der ikke er godkendt.

 

Der er tilstrækkelige data fra disse databaser til at konkludere, at alle alvorlige sikkerheds signaler ved disse vacciner foreligger

 

Hvorfor har World Council for Health (WCH) udarbejdet denne rapport?

 

Fordi de normale procedurer for godkendelse af medicinske produkter ikke er overholdt.

 

WCH ønsker at have dokumentation for sine påstande og især at

 

Vise verden en bedre vej.

 

Generelt kan det konkluderes ud fra rapporten at:

 

Alle Covid-19 Vacciner er i fase 3 forsøg med mennesker som forsøgsobjekter

 

Den 23. august 2021 godkendte det amerikanske lægemiddeltilsyn (FDA) den første Covid-19-vaccine. Mange andre landes sundhedsmyndigheder fulgte hurtigt efter. Inden da blev vaccinerne administreret til milliarder af mennesker under nødgodkendelse/betinget godkendelse.


Mange mennesker forstod, at 'godkendelse' betød, at vaccinerne ikke længere var eksperimentelle. Det er ikke sandt. ALLE Covid-19-vacciner, inklusive dem der er godkendt, er stadig i fase 3 kliniske forsøg.

 

Hvad er fase 3 kliniske forsøg? Ifølge FDA involverer fase 3 forsøg:

•            300 - 3000 frivillige

•            Varer 1 til 4 år

•            Er designet til at etablere effektivitet og overvåge bivirkninger

•            25 - 30% af produkterne vil gå videre til næste fase af kliniske forsøg

 

Effektiviteten og sikkerheden af Covid-19-vaccinerne er derfor ikke fastlagt. Derudover er antallet af frivillige (hele verden) rekrutteret til fase 3 forsøg med dette produkt meget usædvanligt.

 

Hvad er fase 4 kliniske forsøg? Ifølge FDA involverer fase 4 forsøg:

•            Flere tusinde frivillige

•            Varer 10 - 15 år

•            Er designet til at etablere sikkerhed og effektivitet

 

Traditionelt set bruges pharmacovigilance-data fra passive rapporteringssystemer kun til at opdage sikkerhedssignaler for sjældne uønskede bivirkninger, der muligvis er blevet overset i kliniske forsøg. Imidlertid er der ikke foretaget regulære kliniske forsøg af Covid-19-vaccinerne før brug i den generelle befolkning, hvorfor behovet for at undersøge alle tilgængelige data er påkrævet for at fastslå egnetheden af disse produkter til brug hos mennesker.Vil du fordybe dig i rapporten så følg linket.

 

207 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page